21. 2. 2018

Zimování

CO JE TO ZIMOVÁNÍ?

Zimování, neboli hibernace, pro agamu představuje způsob, jakým v chladných zimních měsících přečkává nepříznivé podmínky pro život. Tyto podmínky představují nedostatek hmyzu, rostlin a tepla.

Proces hibernace je pozvolný – samotné hibernaci předchází určitá příprava; ukončení zahrnuje rovněž postupné probouzení k aktivitě. Organizmus hibernující agamy je v útlumu – metabolismus je maximálně zpomalen. Agama v klidu odpočívá v chladném místě v teráriu, většinu času se zavřenýma očima.

V rámci hibernace agama nepřijímá potravu – k úspěšnému trávení potravy agama potřebuje teplo, jehož je v zimním období nedostatek. Vodu agama může získávat prostřednictvím ranní/večerní rosy. V zajetí může chodit pít i do misky. Jestliže je agama zahrabaná pod zemí, získává potřebnou vláhu skrze vlhkou půdu.

V období hibernace se agamě „nastartuje“ nový reprodukční cyklus – dochází k produkci a uvolňování hormonů. Některé agamy chované v zajetí k úspěšnému množení zimování nepotřebují, jiné však ano.

Proces zimování je pro agamu přirozený, proto často zimují i agamy v zajetí – i bez podnětu jako je postupné snižování teplot (agama může reagovat například na zkracující se dny). Agamy si zkrátka řeknou, že je čas udělat si odpočinek – což jim jen prospěje.

 

JAK AGAMU NA ZIMOVÁNÍ PŘIPRAVIT?

Následné informace se vztahují jak k agamě, která se chystá zimovat samovolně – tj. vyhledává chladná místa a odpočívá, tak pro agamy, kterým chceme podmínky k zimování vytvořit uměle.

Zimujeme pouze dospělé agamy – zhruba od jednoho roku života. Agama musí být ve výborné kondici, 100% zdravá.

 

1. Příprava

Před zahájením zimování musí být agama řádně vyprázděná (nestrávená potrava ve střevech by mohla způsobit zdravotní komplikace). K tomu ji můžeme pomoci koupelí ve vlažné vodě.

Během zahajování hibernace z terária odstraníme veškerý nesežraný hmyz.

Příprava by měla probíhat minimálně 2 týdny, může probíhat 3 týdny – měsíc. Doporučuji začít během listopadu. V rámci přípravy postupně zkracujeme délku svícení zdrojem osvětlení terária, a to z 12 hodin denně zhruba na 8 hodin. Zkracovat můžeme například po půl hodině. Postupně také snižujeme teplotu v teráriu – na pokojovou teplotu (20-25°C). Noční poklesy teplot jsou vhodné pod 20°C (i k 15°C).

Při volbě teplot se řídíme průměrnými teplotami z míst výskytu agam v přírodě – viz následující grafy.

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) – Alice Springs
Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Alice Springs, Australie. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/34052/Alice-Springs-Northern-Territory-Australia>

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) – Mount Isa
Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Mount Isa, Australie. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/34057/Mount-Isa-Queensland-Australia>

 

2. Zimování

Během samotného zimování agama odpočívá, pospává. Sem tam se může projít po teráriu, napít se či sežrat kousek rostlinné potravy. Živočišnou složku v tomto období nepodáváme.

Agamu necháváme v klidu, nerušíme ji, pouze jednou za čas zkontrolujeme – zda neubývá na váze. Pokud by docházelo k vetším úbytkům, zimování pozvolna ukončíme.

Průměrná délka zimování se uvádí 8-12 týdnů. Může však trvat déle, případně být ukončeno dříve (nejdříve cca po měsíci).

 

3. Probouzení

Stejně jako jsme v rámci přípravy postupně zkracovali interval svícení zdrojem osvětlení a snižovali teplotu, tento proces nyní děláme přesně opačně – délku svícení prodlužujeme a teplotu postupně zvyšujeme.

Jakmile začne být agama aktivní, nabídneme ji dostatek živočišné potravy.