21. 2. 2018

Zdravotní problémy

V tomto článku se vám pokusím přiblížit zdravotní problémy, se kterými se mohou agamy potýkat.

Zaměřím se na ty nejčastější, na jejich projevy, příčinydůsledkyprevenci a v některých případech na následný postup.

PREVENCE je ze všech bodů nejdůležitější a tvoří předpoklad úspěšného chovu.

 

Jestliže agama vykazuje výrazné změny v chování, vzhledu či úbytku hmotnosti, bude za tím s největší pravděpodobnostní nějaký zdravotní problém. V takovémto případě je zapotřebí zvážit, zda nepochybil chovatel v důsledku nevhodných podmínek pro chov (nevhodné teploty v teráriu, špatné osvětlení, absence UVB záření…). Tyto nedostatky či chyby je potřeba ihned napravit. Problém poté může odeznít (v případě, že se nejedná o nic nevratného jako je například křivice). Jestliže podmínky chovu odpovídají požadavkům a zdravotní problémy agamu stále neopouštějí, je na místě navštívit veterináře. Zde bych určitě vyhledala nějakého specialistu na plazy.

 

V tomto článku budu věnovat pozornost následujícím zdravotním problémům:

1. Stres

2. Křivice/rachitida

3. Nežravost

4. Zácpa

5. Průjem

6. Krev v trusu

7. Poranění (pokousaný ocas/prsty, obroušení drápků, hniloba tlamy)

8. Špatně svlečená kůže

9. Zadržení snůšky – vajec

10. Infekční onemocnění (infekce dýchacích cest)

11. Parazité (vnitřní, vnější)

12. Problémy s očima

13. Vývojové vady

 

Jednotlivé probémy mohou mít řadu projevů, příčin i důsledků – v článku se snažím popsat ty nejbežnější z nich.

 

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ NEVHODNOU PÉČÍ

Za nevhodnou péči považuji:

a) nevhodně zařízené terárium (příliš vysoké/nízké teploty, absence UVB záření, špatné větrání, špatná velikost terária…)

b) nevhodná péče o samotné zvíře (nedostatečný přísun vitamínů, vápníku, nedostatek pitného režimu, přílišná manipulace se zvířete – jeho stresování…)

 

Dovolím si tvrdit, že na zdravotní problémy způsobené nevhodnou péčí doplácí agamy nejčastěji.

 

STRES

Projevy:

Třes, ztuhlost, zaujímání obranného postoje, napřímení hrdelního laloku, nafukování těla, schovávání se, velmi tmavé vybarvení.

Příčiny:

Nejčastější příčinou stresu je přílišná manipulace se zvířetem. Každý, kdo si pořizuje agamu, musí myslet na to, že se nejedná o zvíře, pro které je lidský kontakt přirozený.

Další příčinou stresu může být výhled na jiné druhy plazů (větší ještěři, hadi apod.), což se týká především mláďat. Ty může stresovat výhled i na dospělé agamy.

Na stres mohou trpět především nově zakoupení jedinci (změna prostředí je pro každého plaza stresující záležitostí) a mláďata při přílišné manipulaci.

Jednou z příčin stresu může být také špatně zařízené terárium.

Důsledky:

Nežravost, apatie, hubnutí, omezení růstu, v nejhorším případě úmrtí.

Prevence:

S mláďaty manipulujeme minimálně, zvláště pokud se jedná o nově zakoupené jedince. Agamu musíme nechat v novém prostředí vždy aklimatizovat.

Pokud agamě způsobuje stres výhled na jiné druhy plazů, tomuto výhledu zamezíme.

 

KŘIVICE neboli RACHITIDA

Projevy:

Velmi slabé, případně třesoucích se končetiny, kosti se křiví, později se mohou dokonce i lámat a otékat.

Pokřivený ocas, páteř, končetiny, hrb na zádech, křečovité záchvaty

Příčiny:

Nejčastěji nedostatek vápníku a vitamínu D3.

Důsledky:

Deformace kostí, ochrnutí, zlomeniny, v nejhorším případě úmrtí.

Deformace jsou již nevratné, proto je důležité dbát na správnou prevenci.

Prevence:

Pravidelně obalovat krmný hmyz ve vitamínech a vápníku.

Zajistit agamě přístup k UVB záření.

 

NEŽRAVOST

Projevy:

Agama odmítá potravu, může být apatická.

Příčiny:

Příčin může být celá řada.

Nejčastější příčiny: stres, parazité, špatné teploty v teráriu, špatné osvětlení terária, nevhodná velikost krmného hmyzu (například příliš veliký cvrček pro mládě)…

Důsledky:

Hubnutí, apatie, špatný růst, v nejhorším případě úmrtí.

Prevence:

Po zakoupení nového jedince nežravost nemusí značit zdravotní potíže. Agama pouze potřebuje čas na aklimatizaci, na přizpůsobení se novým podmínkám. Nově zakoupené jedince necháme v naprostém klidu.

Nežerou také zimující jedinci.

Základní prevencí je nastavení vhodných podmínek chovu.

 

ZÁCPA

Projevy:

Agama nekálela cca déle jak 10 dní (v případě dospělého jedince).

Příčiny:

Dehydratace, nevhodné teploty v teráriu, nevhodná potrava…

Agamy nevylučují také v období hibernace (zimní odpočinek), v tomto případě je to v pořádku.

Důsledky:

Apatie, nežravost, poškození vnitřních orgánů…

Prevence:

Pravidelný pitný režim, vhodné teploty v teráriu, podávání vhodné potravy…

Postup:

Agamě můžeme udělat zhruba na 10 minut koupel ve vlažné vodě, přitom ji jemně namasírovat bříško.

Pokud koupel nepomůže, můžeme agamě druhý den dát kapičku olivového oleje, který umožní hladší průchod trusu střevem.

Jako poslední možnost lze zvolit klystýr – pouze pro zkušenější chovatele.

 

PRŮJEM

Projevy:

Vodnatý či kašovitý trus.

Příčiny:

Parazité, nevhodná potrava, hypervitaminóza (předávkování, především vitamínem A)…

Průjem se může objevit také například po podání ovoce.

Důsledky:

Nebezpečí spočívá především v tom, že v důsledku průjmu dochází k odvodnění agamy.

Postup:

Dostatečně agamu zavodnit.

Jestliže průjem trvá více dní, je potřeba trus zanést k veterináři na rozbor.

 

KREV V TRUSU

Projevy:

Trus obsahuje stopy krve, většinou tmavší červené barvy – až do hněda.

Červeně zabarvený trus však vždy nemusí značit krev. Některé druhy ovoce či zeleniny obsahují červené barvivo, taktéž například saračata v sobě mají tukové kapénky červené barvy, což se může následně projevit i v trusu agamy. Jestliže tedy objevíme trus s červeným zabarvením, je zapotřebí nejprve zvážit, zda se nemůže jednat pouze o následek podání nějaké potravy.

Příčiny:

Nejčastější příčiny krve v trusu: vnitřní parazité, podrážděná sliznice, poranění okolí kloaky, infekce…

Postup:

Trus je zapotřebí sledovat a jestliže se v něm objeví krev opakovaně, je potřeba jej zanést na rozbor. Další postup již stanoví veterinář.

 

 PORANĚNÍ

Jestliže dojde k fyzickému poranění, je zapotřebí dané místo ihned vydezinfikovat pomocí nějakého roztoku (například Betadine). Následně lze použít po konzultaci s veterinářem nějakou hojivou mast.

V opačném případě by mohlo dojít k zánětu poraněného místa, k infekci.

V případě vážných poranění vyhledáme vždy veterináře.

Možných poranění je spousta, často vznikají například při zápasu či páření. Povrchové poranění kůže se většinou  hojí dobře, problémem bývají například zlomeniny ocasu, kdy se sice zlomenina zacelí, ale ocas již zůstane pokřivený.

 

POKOUSANÝ OCAS, PRSTY

Projevy:

Agama má pokousanou/ukousnutou část ocasu či prstu.

Příčiny:

Ocasy či prsty si okusují především mláďata, která jsou spolu chována ve větším počtu.

Jakmile mláďatům dojde krmný hmyz, ve snaze něco ulovit se zakousnou do první věci, která se pohne, což bývá ocásek sourozence, případně také prsty. Odchovnu je tedy vhodné několikrát denně kontrolovat a hmyz pravidelně doplňovat, především v prvním měsíci života mláďat.

Důsledky:

Po správném zhojení se jedná v podstatě o estetickou vadu, která agamu na životě neomezuje.

Při špatné péči o ránu může dojít k zánětu či infekci, k rozšiřování nekrotické tkáně na tkáň zdravou.

Prevence:

Dbát na stálý přísun potravy.

Rozdělit mláďata do prostorů po menším počtu.

Postup:

Dojde-li k pokousání ocásku či prstu, danou agamu je zapotřebí ihned oddělit od ostatních. Postižené místo desinfikujeme (například pomocí Betadine) a odumřelou část amputujeme alespon 1 mm nad pokousaným místem. Pokousanou agamu dáme do rezervního sterilního boxu, opatřeného například jen novinami. Pokud by takováto agama nebyla oddělena od ostatních, je pravděpodobné, že budou agamy pokračovat v kousání do rány. Po zhojení můžeme agamu vrátit zpět do skupiny.

 

OBROUŠENÍ DRÁPKŮ

Projevy:

Agama má obroušené drápky, po jejich kompletním zbroušení může dojít k obrušování prstů, které mohou krvácet.

Příčiny:

Drápky si obrušují hrabající agamy – především samice v období snůšky – je-li dno terária z drsného materiálu.

Důsledky:

Drápky časem samozřejmě dorostou.

Agamu jejich obroušení omezuje především ve šplhání.

Jestliže dojde k obroušení drápů a prstů do krve, je zapotřebí dané místo vydesinfikovat, aby nedošlo k případnému zanícení.

Prevence:

Dno terária tvořit z hladkého materiálu, zajistit, aby si agama neměla drápy o co obrušovat.

 

 

HNILOBA TLAMY

Projevy:

Na tlamě agamy se tvoří hnis a tlama začíná hnít.

Agamě odumírá tkáň, jde vidět zarudlá sliznice.

Příčiny:

Hniloba se nejčastěji objevuje po nějakém úrazu tlamy.

Pomerně častá bývá hniloba tlamy u agam kočinčinských, u agam vousatých je dle mého názoru spíše vzácná. Kočinčinské agamy jsou velmi rychlé a často narážejí do skla terária. Tlamu si tak poraní a ta následně může začít hnít.

Hniloba může být také důsledkem dlouhodobého podávání nevhodné potravy (moc měkké stravy – ovoce).

Důsledky:

V případě neléčení se může hniloba a nekróza rozšiřovat na zdravou tkáň.

Jedná se o vážný problém, který se špatně léčí.

Prevence:

Dostatečně veliké terárium, krmení vhodnou potravou, v případě poranění tlamy desinfekce rány.

Postup:

Navštívit veterináře.

Odumřelou tkáň bude zapotřebí operativně v narkóze odstranit a poté se zbytek tlamy léčí antibiotiky.

Léčba je v případě operativního zákroku nákladná.

 

ŠPATNĚ SVLEČENÁ KŮŽE

Projevy:

Kůže může být na některých místech nesvlečená, dokonce i ve více vrstvách.

Nesvlečená kůže je šedé barvy, může být ztvrdlá.

Příčiny:

Jednou z příčin může být nedostatek vitamínů, nízké teploty v teráriu či parazité.

Důsledky:

Pokud zůstane nesvlečená kůže například na ocasu či prstech, dané místo začne přiškrcovat, následkem čehož může dojít k odumření tohoto místa.

Prevence:

Podávat vitamíny a minerály, zajistit v teráriu potřebné teploty, agamu pravidelně rosit.

Postup:

Agamu můžeme ponořit do vlažné-teplé vody do doby, než nesvlečená kůže zvláční (zhruba na 10 minut). Poté můžeme kůži opatrně odstranit (například nehtem či pinzetou).

 

ZADRŽENÍ SNŮŠKY – VAJEC

Projevy:

Samice nemůže vejce vyklást, „trousí“ vejce po teráriu, nevyklade je najednou.

Příčiny:

Nedostatečný věk samice, nevhodně připravené kladiště/absence kladiště, samice ve špatné kondici/ve špatném zdravotním stavu, nedostatek vitamínů/vápníku, stres, někdy může být příčinou také neoplodněná snůška (špatně tvarovaná, slepená vejce…).

Důsledky:

Často dochází k úmrtí.

Prevence:

Připouštět pouze pohlavně dospělé samice, zajistit vhodné kladiště, o samici před snůškou (i po snůšce) náležitě pečovat – zajistit výživnou potravu, pravidelný pitný režim, dostatek vitamínů a především vápníku, přístup k UVB záření.

Postup:

Postup zkonzultovat s veterinářem.

Nejprve se většinou volí injekce oxytocinu, který napomůže k vykladení vajec.

Jestliže injekce nestačí, je zapotřebí přistoupit k chirurgickému vyjmutí vajec.

 

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

INFEKCE DÝCHACÍCH CEST

Projevy:

Agama těžce dýchá (většinou s pootevřenou tlamou), sípe u toho, zaklání hlavu nahoru, má nafouknutý krk, je apatická…

Příčiny:

Jednou z příčin může být špatná vzdušná vlhkost, špatné větrání, zatuchlý vzduch v teráriu či příliš nízké teploty.

Důsledky:

Při neléčení může dojít k úmrtí zvířete.

Prevence:

Především zajistit správnou cirkulaci vzduchu v teráriu a potřebné teploty.

Postup:

Navštívit veterináře – léčba probíhá pomocí antibiotik.

 

PARAZITÉ

1. VNITŘNÍ PARAZITÉ

Mezi nejčastější vnitřní parazity patří kokcidie, roupy, tasemnice, škrkavky, hlístnice či kapilárie.

Projevy:

Vnitřní parazity můžeme ve většině případů poznat podle trusu. Jestliže má trus delší dobu nezdravou konzistenci či barvu, je ho vhodné přinést k veterináři na parazitární rozbor.

Mezi další projevy patří nadměrné hubnutí či tloustnutí, nechuť k jídlu, apatie, nepřirozeně nafouklé břicho/vyhublost, průjem, zácpa, krev v trusu, zvracení…

Příčiny:

Nejčastější příčinou je nehygieničnost chovu.

Důsledky:

Zde záleží na typu parazitu, vždy je narušen imunitní systém agamy.

Mnoho parazitů ubírá agamě živiny, mohou způsobovat špatné fungování střev, způsobit infekce a záněty. V nejhorším případě může dojít k úmrtí agamy.

Prevence:

Dodržovat hygienu (týkající se pomůcek, sběru trusu, výměny substrátu, karantény v případě koupi nových jedinců apod.)

Postup:

V případě podezření zaslat trus na parazitární rozbor, léčbu zkonzultovat s veterinářem.

 

Kokcidióza

Jedná se o parazitární onemocnění způsobené kokcidiemi, které bývá u agam nejčastější.

Jedná se o parazity napadající trávicí trakt.

Onemocnění je nakažlivé a mívá ho poměrně dost agam (nemusí se vždy projevit -> nemusí zvířeti škodit, přestože jej má).

Projevy:

Z počátku se kokcidióza nemusí vůbec projevit, majitel si tedy nemusí být tohoto onemocnění vědom. Může se projevit teprve při zvýšené zátěži zvířete – při stresu nebo při oslabení organismu.

Projevit se může hubnutím zvířete (přestože žere), problémy s růstem, průjmy (i kravavými)…

Důsledky:

V nejhorším případě může dojít k úmrtí zvířete.

Postup:

Při podezření na parazitární onemocnění zaslat čerstvý trus na rozbor, léčbu stanoví veterinář.

 

2. VNĚJŠÍ PARAZITÉ

Mezi nejčastější vnější parazity patří roztoči a klíšťata.

Projevy:

Tito parazité jsou viditelní pouhým okem (v případě roztočů malé tečky).

Parazité jsou na agamě „přisátí“ a pijí ji krev.

Agama si může například neustále otírat určitou část těla o větve – drbat se.

Důsledky:

Parazité připravují agamu o drahocennou krev, mohou ji do těla vpravit infekci.

Postup:

Jestliže se již parazité u agamy projevili, je potřeba celé terárium včetně vybavení vydezinfikovat (například v případě roztočů).

Postup je vždy vhodné zkonzultovat s veterinářem.

Mnohé parazity lze odstranit mechanicky – klíště například vyvykláním (dané místo je následně zapotřebí ošetřit desinfekcí).

 

PROBLÉMY S OČIMA

Projevy:

Otoky, zčervenání, zavírání očí, hnisání, otírání a škrábání oka o okolí, nedovírání oka…

Příčiny:

Infekce, špatné osvětlení terária (nevhodné zářivky apod.), poranění, zánět (způsobený bakteriemi…), nečistota v oku (substrát apod.), prašný substrát…

Důsledky:

V nejhorším případě může dojít k oslepnutí.

Postup:

Oko lze propláchnout borovou vodou či Opthalmem, což by mělo vyplavit případné nečistoty a zavlhčit oko.

Následně je potřebné zkonzultovat daný problém a postup s veterinářem.

 

VÝVOJOVÉ VADY

Projevy:

Tyto vady vznikají v rámci vývoje embrya nebo plodu.

Vývojové vady mohou být různé – například pokřivené končetiny, páteř, ocas, chybějící končetina, chybějící oko…

Příčiny:

Chyba během inkubace, křížení příbuzných zvířat, rozmnožování zvířat s vadami…

Důsledky:

Mláďata s vážnějšími vývojovými vadami většinou dříve či později zemřou. Mohou se potýkat s řadou obtíží spojených s vadou.

Některé vývojové vady se mohou projevit u potomků postižených agam, proto je není vhodné v žádném případě dále rozmnožovat.

Postup:

Mláďata s vážnějšími vývojovými vadami je vhodné nechat utratit. V opačném případě by se mohla trápit, potýkat s problémy či s bolestmi.

Co se chovatelů týče, je krajně nezodpovědné dávat či dokonce prodávat agamy s vadami.