25. 2. 2018

Rozmnožování

Rozmnožovat by se měli pouze nepříbuzní jedinci. Při rozmnožování příbuzných zvířat může u mláďat docházet k vadám, jednoduše řečeno mohou být nekvalitní.

 

KDY SAMICI PŘIPUSTIT

Připouštíme pouze pohlavně dospělé samice.

Připouštěla bych pouze samice nad 40 cm a to nejdříve v 1 roce životě. Co se týče váhy, nedoporučuji připouštět samici vážící méně než 300 gramů. U připouštění je vždy lepší počkat a nechat samici plně dozrát, klidně až do 1,5 roku jejího života. V tomto věku, kdy již nepotřebuje investovat tolik vápníku do růstu, jej může bez problémů investovat do tvorby vajec.

Pokud bychom připustili mladou nepřipravenou samici, hrozí zadržení snůšky a následný úhyn.

Uvádí se, že pohlavní dospělost samic je ve 12 – 18 měsících. Samci jsou pohlavně dospělí už dříve, zaznamenala jsem pokusy o páření již v 5 měsících.

O gravidní samičky je potřeba náležitě pečovat (dopřát dostatek vápníku, vitamínů, přístup k UVB záření a dostatek potravy)

ČETNOST SNŮŠEK

Samice mohou snášet klidně i 5x do roka. Snášení pro ně přitom představuje vždy určitou zátěž.

Ideální jsou pro samici zhruba 2-3 snůšky ročně. Při příliš častém snášení hrozí především její vyčerpání či odvápnění.

Na vytvoření snůšky má vliv řada faktorů jako například kvalita samice, množství podávané potravy či kvalita potravy.

Jestliže je samec v rámci páření příliš aktivní a nenechá samici klid, je samozřejmě vhodné jej v případě společného chovu na čas oddělit – mít pro něj přichystané rezervní terárium.

 

POČET VAJEC VE SNŮŠCE

Počet vajec ve snůšce je individuální – odvíjí se především od kvality i velikosti samice.

Průměrně se počet vajec ve snůšce pohybuje kolem 20-25. Výjimečně může být ve snůšce i pouhých 10 vajec, rekordně i 50.

 

SAMOTNÝ AKT PÁŘENÍ

Většina samců se páří celoročně, bez potřeby zimního odpočinku. Někteří samci ovšem zimní odpočinek k zahájení reprodukce potřebují.

Samci při námluvách pokyvují v rychlém tempu hlavou se zčernalým hrdelním lalokem. K těmto signálům přidávají také rychlé údery předními končetinami o zem či švihání ocasem. Většinou kolem samice krouží, předvádí se a čekají na signály podřízení. Poté se samici zakousnou do zátylku a dojde ke spojení.

Jestliže je samice k páření připravená, dává tuto skutečnost samci najevo pomalým táhlým pohybem hlavy nahoru a dolů a máváním předními končetinami.

Spojení může trvat několik minut, přičemž se páření může opakovat i několikrát během jednoho dne.

Samice je schopná si po prvním páření uchovat samcovo sperma a využít jej k oplodnění další snůšky (bez dalšího páření).

 

DÉLKA GRAVIDITY

Gravidita trvá většinou 5 – 6 týdnů (období od napáření samice do vykladení vajec).