21. 2. 2018

Inkubace

VYNDÁNÍ VAJEC Z KLADIŠTĚ

Jakmile má samička nakladeno a pečlivě zahrabáno, můžeme vejce vyhrabat.

Vejce vyndáváme velmi opatrně. Po nakladení jsou vláčnější, měkčí – celkově pružnější – a při nešikovné manipulaci by mohlo dojít snadno k jejich protržení, prasknutí.

Z počátku by menší otáčení vajec vadit nemělo, ale jakmile se  uloží do inkubátoru, je důležité s nimi již nemanipulovat – nijak s nimi neotáčet. Když se plod ve vajíčku usadí, při přetočení by mohlo dojít k jeho úmrtí.

 

DO ČEHO VEJCE UMÍSTIT

Vejce umístíme do nějaké plastové nádoby.

Nádobu vysteleme inkubačním substrátem (například vermikulitem) a opatříme ji víčkem. Do víčka uděláme díry, aby se na něm nesrážela voda.

Takto uzavřená nádoba udržuje dobrou vzdušnou vlhkost a také dlouhou dobu vlhký vermikulit.

Celou nádobu vložíme do inkubátoru.

 

 

SUBSTRÁT K INKUBACI VAJEC

Existuje více možností, na čem vejce inkubovat. Já osobně používám vermikulit. Velmi dobře drží vlhkost a je osvědčený mnoha chovateli.

Vermikulit napřed celý pořádně propláchneme vodou. Okamžitě ji spoustu nasaje. Je důležité, aby nebyl promočený, potřebujeme vlhký substrát. Po propláchnutí tedy vermikulit ještě důkladně vyždímáme – vymačkáme z něj všechnu přebytečnou vodu tak, aby zůstal mírně nasáklý. Při zmáčknutí z něj nesmí téct – může jen mírně kapat.

Substrát vložíme do nějaké nádoby (viz výše), kterou následně umístíme i s vermikulitem do inkubátoru. Do vermikulitu uděláme malé důlky, do kterých vložíme vejce. Vejce vermikulitem není potřeba přikrývat, naopak je vhodné je z důvodu občasné vizuální kontroly na vermikulit pouze položit.

Substrát musí být vlhký po celou dobu inkubace. Vermikulit vydrží vlhký i 2 měsíce (jestliže je v nějaké uzavřené nádobě). Vlhkost kontrolujeme položením ruky na vermikulit. Jestliže bude sušší, můžeme například do rohů pomocí injekční stříkačky (bez jehly) vpravit vodu.

 

VLHKOST

Nebudu udávat nějaká přesná procenta, ve kterých by se měla vlhkost pohybovat. Důležitý je hlavně vlhký substrát a vhodná vzdušná vlhkost.

Abychom zajistili dostatečnou vzdušnou vlhkost, můžeme do inkubátoru vložit nějakou misku s vodou.

 

 

INKUBAČNÍ TEPLOTY

Lze najít více názorů na to, při jakých teplotách by se měla vejce inkubovat.

Dle mého názoru je naprosto postačující teplota kolem 28°C. Vejce se sice budou inkubovat delší dobu, vylíhnutá mláďata však budou dobře vyvinutá, větší, silnější, odolnější a celkově více vitální.

Inkubovat lze samozřejmě i při teplotách vyšších, dokonce i při teplotách kolem 30°C, „urychlená“ inkubace se však může projevit na kvalitě mláďat.

 

DÉLKA INKUBACE

Délka inkubace závisí na inkubačních teplotách.

Při teplotách kolem 28 °C se pohybuje délka inkubace zhruba kolem 80-100 dní, při vyšší tepotách může inkubace trvat i pouhých 60 dní.

Vejce během inkubace rostou, „nasávají“ vlhkost.

 

OPLODNĚNÁ / NEOPLODNĚNÁ VEJCE

Jak poznám, že jsou vejce oplodněná? To je otázka, kterou si klade při první inkubaci snad každý chovatel.

Z počátku inkubace může být rozpoznání neoplodněných vajec obtížné. I nekvalitní vejce se mohou jevit jako zdravá, bez vad. S postupujícím časem se však neoploděné „kusy“ začnou na venek projevovat. Takováto vejce většinou nerostou (případě velmi pomalu), časem mohou začít plesnivět, mokvat, hnít a propadat se. Při těchto příznacích by se měla vyhodit, aby nedošlo k napadení (například plísní) zdravých vajec.

Po pár dnech inkubace lze rozpoznat oplodněná / neoplodněná vejce pomocí prosvícení baterkou (mnohdy lze rozpoznat již v den nakladení vajec, jistější je to však s postupující inkubací). Oplodněná vejce jsou narůžovělá, jsou v nich viditelné žilky. Neoplodněná vejce jsou čistě žlutá. V závěrečných fázích inkubace lze po prosvícení vajec vidět stíny / obrysy mláděte.

 

 

NA CO SI DÁT PŘI INKUBACI POZOR

1. Voda

Na vejce se nesmí dostat žádná voda. Nesmí se namočit, nesmí na ně kapat, nesmí se postříkat. Vejce by se zničilo. Vejce v žádném případě nerosíme.

 

2. Plíseň

Může se objevit ze dvou důvodu:

a) Plesniví původní substrát, do kterého bylo vejce nakladeno – v tomto případě je potřeba substrát jemně omést, vejce poté můžeme posypat nějakým přípravkem proti plísním, můžeme použít například Devilan, což je zásyp proti plísním na nohy.

b) Plesniví samotné vejce, většinou z toho důvodu, že není oplodněno. Toto vejce oddělíme od ostatních, aby je nenakazilo plísní. Budeme ho pozorovat, můžeme ho opět posypat přípravkem proti plísním a jestliže se začne propadat nebo hnít, okamžitě ho vyhodíme.

Jestliže se na vejci objeví plíseň, neznamená to, že je ihned na výhoz. Je ho potřeba ale hlídat.

 

3. Vyschnutí substrátu

Jestliže nám začne vysychat substrát, vejce začnou ztrácet napětí, budou se zcvrkávat a poté uhynou.

Je tedy třeba hlídat vlhkost substrátu.