21. 2. 2018

Teploty

V rámci nastavení teplot v teráriu se budeme řídit průměrnými teplotami z míst, kde se agamy vousaté v přírodě vyskytují.

POČASÍ V AUSTRÁLII

Agama vousatá se v přírodě vyskytuje v Austrálii.

Pro znázornění průměrných ročních teplot jsem zvolila australské město Alice Springs a Mount Isa. Agama vousatá obývá širší oblasti, přičemž u každé můžeme v rámci počasí pozorovat mírné rozdíly.

Jelikož se Austrálie nachází na jižní polokouli, roční období jsou zde opačně než u nás. Leté trvá od prosince do března a zima od června do srpna.

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) – Alice Springs
Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Alice Springs, Australie. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/34052/Alice-Springs-Northern-Territory-Australia>
Průměrné roční teploty (maximální a minimální) – Mount Isa
Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Mount Isa, Australie. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/34057/Mount-Isa-Queensland-Australia>

 

Teploty v Austrálii se pohybují během celého roku nejčastěji v rozmezí cca 9 – 36°C.

Průměrné letní teploty (polovina října – konec února) se v oblastech výskytu agam vousatých pohybují kolem 32 – 36°C , s nočními poklesy k 22-23°C.

Průměrné zimní teploty (konec května – polovina srpna) se pohybují okolo 19 – 25°C, s nočními poklesy kolem 7-9°C, někdy až k 5°C.

Ostatní měsíce jsou považovány za přechodné, s pozvolným růstem/poklesem teplot.

 

TEPLOTY V TERÁRIU

V teráriu je potřeba vytvořit určitý teplotní gradient.

Agama potřebuje mít možnost zvolit si tu teplotu, která ji momentálně vyhovuje (stejně tak, jako má v přírodě možnost zvolit teplo Sluce či chlad stínu). Plazi nemají vyvinutou termoregulaci, tělesnou teplotu ovlivňují na základě svého chování (například již zmíněné slunění / ukrývání ve stínu apod).

 

Průměrně by se měla teplota v teráriu pohybovat kolem 30°C. V blízkosti zdroje tepla bude teplota samozřejmě vyšší, naopak na druhé straně terária by mělo být také chladnější místo, postačí kolem 26-28°C.

 

TEPLOTA POD ZDROJEM TEPLA

Přestože jsou průměrné letní teploty v Austrálii uváděny kolem 32-36°C, na přímém Slunci dosahují i vyšších hodnot.

Jako zdroj tepla použijeme žárovku či výbojku (viz článek Osvětlení terária).

Teplota pod zdrojem tepla by se měla pohybovat kolem 40°C, může dosahovat až k 45°C.

Pro agamu je velmi důležité, aby se měla kde vyhřát. Pod zdroj tepla můžeme umístit nějaký plochý kámen (ne topný).

 

NOČNÍ POKLESY TEPLOT

Noční poklesy teplot jsou pro správnou kondici agamy důležité.

V bytových podmínkách zajistíme pokles teplot vypnutím veškerého osvětlení, případně si můžeme pomoci otevřeným oknem.

Noční teploty mohou klesat na pokojovou teplotu (kolem 23°C).

 

AGAMY A PŘÍJÍMÁNÍ TEPLA

Agama své tělo při příjímání tepla zploští. To ji umožní rychlejší nahřátí.

Nejvíce se agamy vyhřívávají po ránu a po krmení, což jim umožní lepší natrávení potravy.

Jestliže je agama dostatečně nahřátá a potřebuje se naopak zchladit, často tak činí otevíráním tlamy.

Po vyhřátí mají agamy výraznější barvy.